Allianssi - Vaalikone tukemaan nuorten äänestyspäätöksiä

Allianssi on Suomen nuorisoalan kattojärjestö, joka yhdistää kaikki nuorisoalan toimijat. Valtakunnallisia nuoriso- tai kasvatusalan jäsenjärjestöjä Allianssilla on yhteensä 140. Järjestö vaikuttaa nuorten oikeuksien ja nuorten osallisuuden toteutumiseksi sekä nuorten hyvinvoinnin ja nuorisotyön toimintaedellytysten puolesta Suomessa ja kansainvälisesti.

Allianssin pitkät perinteet vaalikoneiden toteuttamisesta ulottuvat jo 1990-luvulle. Kuntavaaleja 2021 varten Allianssi halusi tarjota suomalaisille nuorille vaalikoneen, joka kokoaa yhteen nuorille tärkeimmät kysymykset ja teemat sekä antaa nuorisolle tukea äänestyspäätöstä varten.

Webscale valikoitui vaalikoneen tarjoajaksi kilpailutuksen ja laajan vaalikonekokemuksensa kautta. Tälläkin kertaa oltiin edelläkävijöitä: Nuorten vaalikone oli ensimmäinen yleisölle avattu vaalikone kuntavaaleissa 2021.

Vaalikoneelle asetetut kriteerit

Nuorten äänestysaktiivisuus on verrattain matala muihin ikäluokkiin nähden. ”Tähän syynä on monesti se, että nuoren on vaikeaa löytää itselleen sopivaa ehdokasta tai puoluetta, jota hän haluaisi äänestää” sanoo Allianssin osallisuusasiantuntija Virva Viljanen.

Allianssin Nuorten vaalikoneprojekti käynnistyi helmikuussa 2020. Allianssi asetti toteutettavalle vaalikoneelle kolme keskeistä tehtävää. ”Ensimmäiseksi Nuorten vaalikoneen tehtäväksi asetettiin tavoitettavuus. Vaalikoneen tuli tavoittaa 18-25 vuotiaat nuoret ja auttaa heitä tutustumaan vaaliehdokkaisiin ja puolueisiin. Erityisesti vaalikoneen tavoitteena on ollut tavoittaa ensimmäistä kertaa äänestäviä nuoria. Tutkimusten perusteella tiedetään, että ensimmäinen äänestyskerta on tärkeä ja se muokkaa nuoren äänestyskäyttäytymistä koko myöhemmän aikuiselämän ajan. Toiseksi vaalikoneen tuli tuoda esille ne kuntapolitiikan kysymykset, jotka ovat juuri nuorten kannalta kiinnostavia. Kolmanneksi Nuorten vaalikoneen tuli palvella nuoria nuorisoalan yhteisenä vaalikoneena, sen sijaan, että jokainen alan järjestö olisi joutunut luomaan oman vaalikoneensa.”

Allianssin näkökulmasta projektissa oli työmäärältään kaksi suurta osa-aluetta. Ensimmäinen haaste oli luoda vaalikoneeseen juuri ne kysymykset, jotka kiinnostavat nuoria. Tätä vaihetta taustoitettiin kuntavaalikyselyllä keräämällä nuorilta kiinnostavia kuntavaaliteemoja. Toinen kriittinen tehtävä oli saada vaaliehdokkaat vastaamaan vaalikoneen kysymyksiin. Tässä vaiheessa kontaktoitiin puolueita sekä ehdokkaita suoraan. Vaalikoneeseen päätyi lopulta n. 17 000 kuntavaaliehdokasta, joista 9 700 vastasi vaalikoneen kysymyksiin loppuun saakka. Tulosta voidaan pitää erinomaisena.

Kaiken kaikkiaan Nuorten vaalikoneen tilaamiseen osallistui Allianssin kautta 30 nuorisoalan järjestöä ja teknisen tarjoajan tehtävään valittiin Webscale.

Luotettavuus, asiantuntemus ja kokemus

Viljanen valottaa yhteistyöhön päätymistä. ”Meillä oli suuret vaatimukset vaalikoneen teknisen toteuttajan suhteen. Ensinnäkin Nuorten vaalikonetta käytetään myös demokratiakasvatuksen opetuskäytössä. Tämä asetti omat haasteensa vaalikoneen toimivuudelle. Yksityiskohtana esimerkiksi se, että vaalikone listaa käyttäjälleen sopivimman puolueen eikä vain parasta ehdokasta, oli meille tärkeä seikka. Lisäksi asetimme yhteistyön edellytykseksi vaalikoneen responsiivisuuden; sen tuli toimia moitteettomasti tietokoneella, eri selaimilla sekä mobiililaitteilla. Myös brändi-ilmeen hyvät jalkautusmahdollisuudet, ehdokkaiden iän mukaan rajausmahdollisuus, nopea käytettävyys, kolmen kieliversion toteutus ja se, että käyttöliittymään saadaan viiden kontaktipisteen kysymyksiä, olivat kaikki meille tärkeitä kriteerejä.”

”Palveluntarjoajan luotettavuus, asiantuntemus ja kokemus olivat niin ikään valintakriteejämme. Tiesimme, että Webscalella on kokemusta suurten mediatalojen vaalikoneiden toteuttamisesta. Referenssit olivat siis oikeinkin hyvät. Näimme heti, että Webscalella on erittäin hyvä ymmärrys vaalien toiminnasta, ehdokkaista ja puolueista”, kehuu Viljanen. ”Webscale pystyi vastaamaan asettamiimme kriteereihin loistavasti!”

Webscalen Account Executive Mona Moilanen kertoo ripeästi alkaneesta yhteistyöstä: ”Puhuimme heti avoimesti niistä ominaisuuksista, jotka ovat vaalikoneen toteutuksessa Allianssille tärkeitä. Saimme heiltä suoran ja selkeän briiffin, jonka kautta tekeminen on ollut mielekästä eikä meidän ole tarvinnut arvailla mikä asiakkaalle on tärkeää. Ja mehän otimme heti lähtökohdaksi tarjota Allianssille juuri sellaisen vaalikoneen, jonka he haluavat ja tarvitsevat.”

Tarjosimme Allianssille helppokäyttöistä SaaS-mallilla toimivaa palvelua, joka voidaan ottaa tarvittaessa nopeastikin käyttöön. Allianssi toivoi vaalikoneeseen myös räätälöityjä ominaisuuksia tukemaan tavoitteitansa. Senpä vuoksi yhteistyö aloitettiin näiden lisäominaisuuksien kehittämisellä. "SaaS-mallilla toimiva palvelu on luonteeltaan kaikkea muuta kuin staattinen. Kehitämme sitä aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti kaiken aikaa, joten dialogi Allianssin ja muiden palvelumme asiakkaiden kanssa on tiivistä!"

Mutkatonta tekemisen meininkiä

Asiakkaana Viljanen arvostaa erityisesti Webscalen jämäkkää projektinhallintaa, palvelun hyvää tasoa ja mutkatonta tekemisen meininkiä. ”Pystyimme joustavasti sopimaan sen, kuinka paljon tehdään itse ja kuinka paljon ja mitä palvelua ostetaan. Webscale järjesti meille vaalikoneen käytön perehdytyksen, jossa käytiin läpi vaalikoneen käyttöliittymä ja toiminta. Webscalen tuella vaalikoneeseen syötettiin laaditut kysymykset ja niiden kieliversiot. Päätimme myös hankkia erikseen Webscalelta ehdokastuen, koska kuntavaaleissa ehdokkaiden lukumäärä on kymmeniä tuhansia. Kokonaisuuden hallinta ilman tukea olisi erittäin haastavaa. Kaiken kaikkiaan Webscalen palvelu on ollut erittäin nopeaa ja asiantuntevaa. Myös tietoturvakysymyksiin olemme saaneet asiantuntevat vastaukset. - Ja vaikka kuntavaalien aikatauluihin tuli tänä keväänä isojakin muutoksia, niin ne eivät ole vaikuttaneet yhteistyöhömme millään tavalla. Tästä iso plussa Webscalelle!”

Nuorten vaalikone on saanut käyttäjiltään erinomaista palautetta. ”Vertailevassa vaalikonegrillissä Allianssin vaalikone sai nuorilta parhaat pisteet helppokäyttöisyydestä sekä ymmärrettävyydestä. Vaalikoneen käyttäjämäärät ovat olleet mukavassa kasvussa. Ennakkoäänestysvaiheessa Nuorten vaalikonetta on käyttänyt 170 000 käyttäjää ja kaiken kaikkiaan odotamme kokonaiskäyttäjämäärän kasvavan 200 000 käyttäjään. Näillä käyttäjämäärillä olemme onnistuneet tuplaamaan vaalikoneemme käyttäjämäärät edellisiin vaaleihin nähden. Olemme erittäin tyytyväisiä!” kehuu Allianssin osallisuusasiantuntija Virva Viljanen.